วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ


สมเด็จพระบรมไตรโลกนา
     
 

พระราชประวัติ
   
  สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ พระราชสมภพที่อยุธยา
  แต่เติบโตและมีชีวิตในวัยเยาว์ที่พิษณุโลก  
  โดยเป็นพระโอรสในเจ้าสามพระยา มีพระราชมารดา
 
เชื้อสายราชวงศ์สุโขทัย
  พระราชกรณียกิจ
   ทรงปฏิรูปการปกครอง โดยทรงรวมอำนาจจากการปกครอง
  เข้าสู่ศูนย์กลาง  คือ ราชธานี และแยกฝ่ายทหาร และฝ่ายพลเรือน
  ออกจากกัน คือ ฝ่ายทหารมีสมุหพระกลาโหม
   เป็นหัวหน้ารับผิดชอบ ฝ่ายพลเรือนมีสมุหนายก
 
  เป็นหัวหน้ารับผิดชอบ มีผู้ช่วยคือ จตุสดมภ์
 
   
  เสด็จสวรรคต
 
 
 
     สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเสด็จสวรรคต เมื่อปี พ.ศ. 2031
  เมื่อพระชนมายุ 57 พรรษา ทรงครองราชย์ได้ 4๐ ปี
  ยาวนานที่สุดของอาณาจักรอยุธยา
 
 
    
    การจัดการปกครองส่วนภูมิภาคในสมัย
  สมเด็จพระบรมไตร โลกนาถ
    
 
  หัวเมืองชั้นใน  
  เช่น เมืองราชบุรี นครสวรรค์ นครนายก  เมืองฉะเชิงเทรา และปราจีนบุรี เป็นต้น
  จัดเป็นเมืองจัตวา พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งผู้ที่เหมาะสมไปปกครอง
  แต่สิทธิอำนาจทั้งหมดยังขึ้นอยู่กับองค์พระมหากษัตริย์
     หัวเมืองชั้นนอกหรือเมืองพระยามหานคร  เช่น เมืองพิษณุโลก สุโขทัย
  นครราชสีมา และทวาย จัดเป็น เมือง เอก โท ตรี พระมหากษัตริย์
  ทรงแต่งตั้งพระราชวงศ์ หรือข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ไปเป็นเจ้าเมือง
  มีอำนาจบังคับบัญชาเป็นสิทธิขาด เป็๋นผู้แทนองค์พระมหากษัตริย์
  มีกรมการปกครองในตำแหน่ง เมือง วัง คลัง นา เช่นเดียวกับของทางราชธานี  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น